Servizos

Agrónomos

 Para o aproveitamento e transformación dos recursos naturais biolóxicos da agricultura, conservando o medio ambiente

Veterinarios

Asistencia técnica e servizo sanitario de veterinario

Maquinaria

Servizo de Maquinaria Agrícola e Vehículos

Tendas Agrarias e almacéns

Todos os produtos que os nosos socios y clientes necesitan para o  correcto desenrolo da súa actividade, tanto agrícola como gandeira, complementando a nosa oferta con tendas agrarias y supermercados. Do mesmo modo, ofrecemos unha ampla gama de servizos encamiñados a alcanzar unha maior rentabilidade das explotacións.

Sustiticións

Sustitucións de persoal nas explotacións